16

Tirsdag 16.06.15

Samler dokumenter til aflevering i Centralkøkkenet, dette er vigtig information til de sidste dele af implementering, og sikrer at de(n) der overtage opgaverne har den kundskab de har brug for til opgaverne. Forklarer baggrund for projektet, samt vigtige fokuspunkter til iscreme-produktion. Desuden mine tips til videre udvikling af fløde-isen, som gerne skal erstatte den nuværende type.
Ellers forberedes der til afslutningen, hvor vi skal fortælle de ansatte om vores praktikperiode og sige tak for os. Retter op i opskrifter, og får hjælp af Marie til at kikke dem igennem. Det viser sig at delen omkring vægt og portioner ikke er lavet helt rigtigt, men dette vil indsættes korrekt når produkterne kommer ud i produktionen.

IMAG0680

Mandag 15.06.15

I dag laver vi evaluering med Bente af vores praktikforløb. Herunder hvilke ting der kan ændres til senere praktikanter, de ting vi har været glade for, og hvad vi har fået ud af praktikken. Vi har løbende holdt check på processen med Bente, men det er rart at lave endelig opsamling på forløbet. Hertil diskuterer vi hvor langt vi er kommet med vore projekter, hvad der genstår og hvordan de genstående opgaver skal løses. Det besluttes, at vi afleverer et samlet dokument/hæfte med de informationationer, vi mener køkkenet vil have brug for til videre arbejde og sidste implementering af projekterne.

Efter evalueringen, tager vi til Skejby Sygehus, hvor der afholdes et kort møde med Jette omkring notiser til CS (om morgenmad og de andre madtilbud der er). Desuden tager vi en kik på de ændringer der er blevet lavet i CS siden vores nudging projekt. De har lavet flere gode ændringer, og det er sjovt at se, hvor engagerede personalet er for at implementere diverse nudging og ændringer. Derudover får vi vide, at rekvisitionssystemet udviser nogle mangler, hvilket vi checker op på, og tager med videre til Charlotte.

Til sidst holder vi møde med Ergo Syd, hvor en af ergoterapeuterne fra børneafdelingen også deltager. Der diskuteres i hvilken anretning, størrelse og form gelékosten skal implementeres, samt hvilke dele af det børnene vil kunne benytte. Hertil samler vi også op på samarbejdet med Ergo Syd, som har været utroligt godt og vigtigt for vores process i praktikken.

hmmm-jpg

Onsdag 10.06.15

Vi holder opsamlingsmøde med Bente om morgenen, hvor vi forteller om vores tur på Skejby i går, samt opsamler på hvad vi lige mangler at lave. Desuden planlægger vi mødet med representant fra T3 fredag, da vi desværre ikke har haft tid til at udvikle så meget på supperne som vi ville have ønsket.

Mødet med Charlotte bliver rykket, da hun havde meget at se til i det tidspunkt vi havde planlagt at afholde mødet.

Møde med Ole Hoffman 10:30-12, hvor vi diskuterer muligheden for produktion af sorbet og iscreme med ismaskine i køkkenet. Samt anvendelse af Cremodan Coldline i disse. Vi må IKKE anvende tilsætningsstoffer der ikke er godkændt til brug i økologiske fødevarer.

IMAG0636

Tirsdag 09.06.15

Test af iscreme i VIA køkkenet 08-11:45.

I dag producerede jeg en omgang af køkkenets (modificerede) opskrift på flødeis, samt en omgang af flødeis ved Duponts anbefalede opskrift. Dette for demonstartion af virkningen ved ismaskine også til flødeis. Dog ser jeg mulighed for videre testning af sukkerindehold og type, da isen var meget “varmt-spisende” og blød. Jeg tænker, at 60g dextrose og 20g sucrose kunne være løsningen, fremfor de 80g dextrose jeg testet. Isen lavet på Duponts opskrift blev som en industri-is oftest er, og kan sålædes erstatte den is de pt. indkøber udefra.

Herefter besøgte vi ergoterapeuterne på Skejby Sygehus, hvor vi fik deltage i hver vores spisesituation. Patienterne var meget glade for produkterne, og hende Susanne observerede spiste alt sit op. Ligeledes er ergoterpeuterne meget glade for produkterne, og vil gerne se dem sat ud i produktion. En meget god og lærerig oplevelse, det var fedt at se vores produkter i “virkeligheden”.

IMAG0709

Mandag 08.06.15

Dagen i dag står på oprættelse af opskrifter i Aivo, samt forberedelse til og afholdelse af praktikbesøg ved Sara og Michael.

Vi spørger Marie om opfriskning af hvordan vi oprætter vores opskrifter, og går derefter i arbejde med vores respektive opskrifter. Jeg indfører to sorbeter og to fromager, da frugtsorbeter har samme basisopskrift, og det blot et puréen der skiftes ud ved variation. Indføring af opskrifterne er vigtig for at kunne prisvurdere disse, samt for at oprette dem i bestillingssystemet, hvilket vi vil gøre med Charlotte den 11/6. Disse aktiviteter er vigtige overvejelser når det kommer til implementering af nye produkter. Alle led der bliver påvirket af ændringerne skal indtænkes, og implementeringen skal gøres så smærtefri som muligt. Dette er ting jeg har overvejet meget ifht. sorbeterne, da nettop disse vil kræve indkøb af nyt maskineri og nye arbejdsgange i køkkenet.

Herefter tager jeg fromager op fra frost og udportionerer til smagning for Sara og Michael, samt nedfryser de resterende fromager i mindre portioner, sålædes at jeg kan tage disse med til spisetræning med Ergo tirsdag 9/6.

Praktikmødet gik rigtig fint, Michael fik smage på vores produkter, og vi snakkede om de ting, vi har arbejdet med herude, samt fik feedback omkring vore planer til eksamen. Der er flere ting, jeg skal have på plads til eksamen, især vil jeg have udarbejdet nogle modeller.  Derudover bekræftet besøget at vi har fået lavet meget.

model

Fredag 05.06.15

Denne dag afholdt jeg studiedag, hvor jeg la vægt på at færdigstille mit dokument omkring ismaskiner, samt at sætte de rigtige kilder på mit dokument om Cremodan Coldline. Derudover har jeg startet søgning efter diverse litteratur omkring iscreme, og holdt små brainstorms omkring hvordan jeg vil præsentere min praktikperiode ved eksaminationen. Jeg overvejer stærkt at anvende visuelle græb, da disse viste sig effektive ved modul 11 eksamen, og giver et godt overblik over de processer, der har indgået til eksamen. Derudover vil jeg gerne gøre brug af en SWOT-analyse når det kommer til de nye produkter, for at kvantificere hvad disse indebærer af styrker og svagheder for køkkenet. Det kunne måske laves en sammenligning af SWOT analyse på de “gamle” versioner af iscreme modsat de nye.. Jeg har flere idéer, og vil hænte materiale til at gå igang når jeg er på campus tirsdag 9/6.

IMAG0686

Torsdag 04.06.15

Denne dag havde vi vurderingsmøde nummer to med ergoterapeuterne, hvor jeg præsenterede mine fromager. Disse blev begge godtkendt, og alle tre ergoterapeuter var meget imponerede med smagen, så vel som konsistensen, på produkterne. Susanne presenterede de nye ændringeri gelékosten, og der blev diskuteret hvad den endelige gelétapas til terapikost/spisetræning burde indeholde.

Derudover har dagen gået til “kontorarbejde” med diverse arbejde til hjemmeside og studienets portefølje.

Vi også kikket på de forskellige forme for TSV kost køkkenet tilbyder, herunder purékost, gratinkost og blød kost. Det var flere pointer ved måltiderne vi undret os over. Blandt andet af purékosten udviste en grøvpuréet konsistens, fremfor den finpuréede vi ville forvente til denne målgruppe. Ved vores vurdering ville gratinkosten være bedre tilpasset denne målgruppe, de denne havde helt ensartede konsistenser, hvor puréen tit havde bider med anden konsistens. Herudover havde desserten til purékost hele jordbær i sig hvilket vi finder meget merkeligt, da dette slet ikke passer med beskrivelse for hvordan en purékost burde være. Her kunne chokolademoussen gratinkosten fik, være passende også for purékosten.

IMAG0681

Tirsdag 02.06.15

Produktion af vanilje/lakrids fromage – forsøg på at ramme den helt rigtige konsistens ifht. gelatinen.

Vælger at lave en fromage med lakridspulver, da dette gør udportionering nemmere, når de små bæger skal anvendes. Fromagen er meget let, luftig og ensartet inden den kommer på køl, og der ser ikke ud til at gelatineklumper er blevet dannet. Jeg assisterer også Susanne med produktion af gele-kylling, og hun hjælper mig med fromagen. Herefter står den på kontorarbejde, hvor der arbejdes med hjemmesiden, sendes mail til VIA omkring lån af køkken, og laves to-do lister.

To-do / vigtige datoer:
Onsdag 3/6
Snak med Marie omkring at lægge opskrifter ind, sæt vores opskrifter ind, så Anette kan prisberegne.

Torsdag 4/6
Test af de nuværende forme for TSV-kost med Bente kl 08.
Test af fromage og gelé med Ergo Syd kl 10:30.

Fredag 5/6
Grundlovsdag, Susanne er ikke her. Vurderer at holde “hjemmekontor” og forberede mig til eksamen (litteratursøgning, plancher osv).

Mandag 8/6
Besøg af Michael og Sara kl 11. Der skal klargøres sorbet, fromage og gelékost. Disse skal anrettes og være klare.
Vi tænker også at fortælle om vores nudging-projekt her.

Tirsdag 9/6
Produktion af iscreme i VIA køkken 8-11:45.
Planlægning af møde med Ole Hoffman.

Onsdag 10/6
Møde med Charlotte kl 9:45-10:30.
Møde med Ole Hoffman omkring brug af Cremodan Coldline kl 10:30-12.

Torsdag 11/6
Møde med produktionsledere 09:30-10:30
Evaluering med Bente 10:30-12.