16

Tirsdag 16.06.15

Samler dokumenter til aflevering i Centralkøkkenet, dette er vigtig information til de sidste dele af implementering, og sikrer at de(n) der overtage opgaverne har den kundskab de har brug for til opgaverne. Forklarer baggrund for projektet, samt vigtige fokuspunkter til iscreme-produktion. Desuden mine tips til videre udvikling af fløde-isen, som gerne skal erstatte den nuværende type.
Ellers forberedes der til afslutningen, hvor vi skal fortælle de ansatte om vores praktikperiode og sige tak for os. Retter op i opskrifter, og får hjælp af Marie til at kikke dem igennem. Det viser sig at delen omkring vægt og portioner ikke er lavet helt rigtigt, men dette vil indsættes korrekt når produkterne kommer ud i produktionen.

IMAG0680

Mandag 15.06.15

I dag laver vi evaluering med Bente af vores praktikforløb. Herunder hvilke ting der kan ændres til senere praktikanter, de ting vi har været glade for, og hvad vi har fået ud af praktikken. Vi har løbende holdt check på processen med Bente, men det er rart at lave endelig opsamling på forløbet. Hertil diskuterer vi hvor langt vi er kommet med vore projekter, hvad der genstår og hvordan de genstående opgaver skal løses. Det besluttes, at vi afleverer et samlet dokument/hæfte med de informationationer, vi mener køkkenet vil have brug for til videre arbejde og sidste implementering af projekterne.

Efter evalueringen, tager vi til Skejby Sygehus, hvor der afholdes et kort møde med Jette omkring notiser til CS (om morgenmad og de andre madtilbud der er). Desuden tager vi en kik på de ændringer der er blevet lavet i CS siden vores nudging projekt. De har lavet flere gode ændringer, og det er sjovt at se, hvor engagerede personalet er for at implementere diverse nudging og ændringer. Derudover får vi vide, at rekvisitionssystemet udviser nogle mangler, hvilket vi checker op på, og tager med videre til Charlotte.

Til sidst holder vi møde med Ergo Syd, hvor en af ergoterapeuterne fra børneafdelingen også deltager. Der diskuteres i hvilken anretning, størrelse og form gelékosten skal implementeres, samt hvilke dele af det børnene vil kunne benytte. Hertil samler vi også op på samarbejdet med Ergo Syd, som har været utroligt godt og vigtigt for vores process i praktikken.